Tag Archives: Tampere University

Doctoral Researcher (Civil Engineering and Architecture), 4-5 positions / Väitöskirjatutkija (Rakennustekniikka ja arkkitehtuuri), 4-5 tehtävää

Back to the job list

Want to update your application? Log in.

Doctoral Researcher (Civil Engineering and Architecture), 4-5 positions / Väitöskirjatutkija (Rakennustekniikka ja arkkitehtuuri), 4-5 tehtävää

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. Read more: www.tuni.fi/en 

We are looking for 

highly qualified and motivated Doctoral Researchers to join the Faculty of Built Environment at Tampere University for 2 to 4 years fixed-term positions starting 1 February 2023. Our faculty is made up of two units: Civil Engineering and Architecture. The successful candidates will be able to explore topics relating to any of the research fields of our faculty

Job description 

The goal of a position of doctoral researcher is to complete a doctoral degree in the Built Environment Doctoral Programme at Tampere University. The aim to complete the degree is 4 years and doctoral researchers are hired on a fixed-term basis for 2 to 4 years. The exact length of the contract will depend on the current stage of your studies and your expected graduation date.  

Besides conducting research for your dissertation, your position may include teaching or other duties in the faculty related to your studies. 

Requirements 

A necessary requirement is a M.Sc. degree in a relevant field. During the doctoral researcher position application phase, you do not yet need a study right within the faculty’s doctoral program, but it is required before starting in the position. 

Applicants for a position as a doctoral researcher should contact a responsible supervisor, who commits to the supervision and signs the preliminary research plan. The responsible supervisor must be on the faculty’s supervisor list: https://www.tuni.fi/en/study-with-us/programmes/doctoral-programmes/responsible-supervisors-in-built-environment  

Please, see below for the necessary documents attached to the application. The selection procedure may be supplemented by an interview (remotely). Good oral and written communication skills and cooperation abilities are necessary factors in the selection procedure. Please note that before signing the employment contract and commencing in the position, the selected candidates must also have a study right within the doctoral programme. A requirement in granting the study right is passing an English language skill test with a sufficiently high result. The selected candidates, who do not yet have this study right, will be informed about the separate application procedure.  

When selecting candidates for the positions, the following criteria will be considered: 

 • Ambition, scientific quality and innovativeness of the preliminary research plan 
 • Suitability of the research for the research profile of the faculty 
 • Merits of the applicant (for example prior performance in studies and/or academic publications)   
 • Demonstrated competence and motivation to successfully complete a doctoral degree

Tampere University is a unique, multidisciplinary and boldly forward-looking, evolving community. Our values are openness, diversity, responsibility, courage, critical thinking, erudition, and learner-centredness. We hope that you can embrace these values and promote them in your work. 

We offer  

The positions will be filled for a 2 to 4 years fixed-term period starting on 1 February 2023 or as soon as possible thereafter (but no later than June 1, 2023).  

The salary will be based on both the job requirements and the employee’s personal performance in accordance with the salary system of Finnish universities. According to the criteria applied to teaching and research staff, the position of a doctoral researcher is placed on level 2-4 of the job requirements scale. A trial period of six months applies to all our new employees.  

We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working hours, excellent sports facilities on campus and several restaurants and cafés on campus with staff discounts. Please read more about working at Tampere University.  

How to apply 

Submit your application through our online recruitment system (link below). The closing date for applications is 31st October 2022 at 23:59 EET / 21:59 UTC

Please attach the following documents to your application in PDF format: 

 1. Curriculum Vitae prepared according to the guidelines issued by the Finnish Advisory Board on Research Integrity (TENK), including a list of publications and optional contact details of 1-2 referees.  
 2. Condensed preliminary research plan (max. 2 pages). The plan must be signed by both the applicant and the responsible supervisor. 
 3. A letter of intent with a motivation statement and description of your research interests (max. 1 page).  
 4. Copy of your MSc and BSc degree certificates, including transcripts of all university records and their English translations (Finnish certificates are accepted) and Diploma Supplement.

More information 

If you need additional information about the positions, please contact: Head of Doctoral Programme, University Lecturer Minna Chudoba, minna.chudoba@tuni.fi, +358 40 528 6093.

**********************************************************************************

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi 

Haemme nyt 

lahjakkaita ja motivoituneita väitöskirjatutkijoita rakennetun ympäristön tiedekuntaan määräaikaisiin työsuhteisiin 2 – 4 vuodeksi 1.2.2023 alkaen. Tiedekuntamme koostuu arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yksiköistä. Väitöskirjatutkijoiden tutkimusaiheet voivat liittyä mihin tahansa tiedekuntamme tutkimusaloista.  

Tehtävänkuvaus 

Väitöskirjatutkijan tehtävänä on suorittaa tohtorin tutkinto Tampereen yliopistossa rakennetun ympäristön tohtoriohjelmassa. Tutkinnon tavoiteaika on neljä vuotta ja työsopimus voidaan tehdä 2, 3 tai 4 vuodeksi. Työsuhteen pituus määräytyy opiskelutilanteen ja valmistumistavoitteen perusteella.   

Väitöskirjatutkijan tehtäviin voi sisältyä väitöskirjatutkimuksen lisäksi osallistuminen opetukseen tai muihin tiedekunnan tehtäviin, jotka tukevat hänen opintojaan. 

Edellytykset 

Väitöskirjatutkijan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Tutkijapaikan hakuvaiheessa ei tarvita vielä jatko-opinto-oikeutta tiedekunnan tohtoriohjelmassa, mutta sitä edellytetään ennen kuin voit aloittaa tehtävässä. 

Väitöskirjatutkijan tehtävää hakevan ja jatko-opiskelijaksi haluavan on otettava yhteyttä vastuuohjaajaan, joka sitoutuu ohjaukseen ja allekirjoittaa alustavan tutkimussuunnitelman. Vastuuohjaajan tulee olla tiedekunnan ohjaajalistalla: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tohtoriohjelmat/rakennettu-ymparisto-vastuuohjaajat 

Katso alta tarvittavat hakemukseen liitettävät asiakirjat. Valintamenettelyä voidaan täydentää haastattelulla (etänä). Hyvä suullinen ja kirjallinen viestintätaito sekä yhteistyökyky ovat tärkeitä valintaprosessissa. Huomaathan, että valituilla ehdokkailla tulee ennen tehtävän vastaanottamista ja työsopimuksen allekirjoittamista olla myös tohtoriohjelman jatko-opinto-oikeus. Valituille ehdokkaille, joilla ei tätä oikeutta vielä ole, tiedotetaan tästä erillisestä hakumenettelystä. 

Valinnan perusteena ovat: 

 • Alustavan tutkimussuunnitelman tieteellinen kunnianhimo, laatu ja innovatiivisuus 
 • Tutkimuksen soveltuvuus tiedekunnan tutkimusprofiiliin 
 • Hakijan ansiot (esimerkiksi aiempi opintomenestys ja/tai mahdolliset julkaisut) 
 • Näytöt motivaatiosta ja kyvykkyydestä suorittaa tohtorin tutkinto.

Meille tärkeitä arvoja ovat avoimuus, kriittisyys, moninaisuus, oppijalähtöisyys, rohkeus, sivistys ja vastuullisuus. Toivommekin, että voit osaltasi sitoutua näihin arvoihin ja edistät niiden mukaista toimintaa omassa arjessasi. 

Tarjoamme 

Tehtävät täytetään määräajaksi 2 – 4 vuodeksi 1.2.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan (mutta viimeistään 1.6.2023).  

Tehtävän palkkaus sijoittuu yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän vaativuustasokartan vaativuustasolle 2 – 4 riippuen tutkimustyön vaiheesta. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tehtävässä on 6 kk koeaika. 

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja innovatiivisessa työyhteisössä. Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksilla sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä (www.tuni.fi/toihin). 

Hakuohjeet 

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 31.10.2022 klo 23.59. Hakulomakkeen voi täyttää suomeksi. Myös hakemuksen liitteet voivat olla suomenkielisiä.  

Hakemukseen tulee liittää PDF-muodossa:  

 1. Ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisesti, mukaan lukien julkaisuluettelo ja mahdollisesti 1-2 suosittelijan yhteystiedot.  
 2. Alustava tiivis tutkimussuunnitelma, jonka sekä hakija että vastuuohjaaja ovat allekirjoittaneet (enintään 2 sivua) 
 3. Motivaatiokirje sisältäen tutkimusintressien kuvauksen (enintään 1 sivu) 
 4. Tutkintotodistusten kopiot  

Lisätietoja 

Lisätietoja tehtävästä antaa rakennetun ympäristön tohtoriohjelmavastaava, yliopistonlehtori Minna Chudoba, minna.chudoba@tuni.fi, +358 40 528 6093.

Application period starts: 2022-08-30 14:30Application period ends: 2022-10-31 23:59

Read the job description at the university homepage

Submit an application

Post expires on Saturday October 1st, 2022

Doctoral Researcher (Optically active glass-based materials)/Väitöskirjatutkija

Back to the job list

Want to update your application? Log in.

Doctoral Researcher (Optically active glass-based materials)/Väitöskirjatutkija

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. www.tuni.fi/en

Job Description

The Photonic Glasses Group, at Tampere University, is looking for one Doctoral Researcher to work on Optically active glass-based materials. The aim of the project is to develop new active glass channel waveguide to monitor water quality. The project involves developing new glasses and glass-ceramics that can be deposited into films with good quality (thickness control and uniformity, target chemical composition, good adhesion to the substrate, dense film with no pores/cracks/voids and stress free), waveguide fabrication and testing. This project is part of the IBAIA project funded by EU. 

Requirements

 We are looking for a versatile and independent person with a solid background in glass science and Photonics and some knowledge in film deposition technology. The Doctoral Researchers must hold a Master’s degree in Materials Science or Physics and should have an excellent command of written and oral English plus good communication skills. The Doctoral Researcher candidates must have the competence and motivation to pursue postgraduate studies towards a doctoral degree (link to the doctoral program requirements: https://www.tuni.fi/en/study-with-us/doctoral-programme-engineering-and-natural-sciences#switcher-trigger–apply). 

Please note that before commencing in the position, the selected Doctoral Researcher candidates must also apply for a study right within the doctoral programme, unless they already have one. 

We offer

The position is filled for a fixed-term period of 2 years with a possibility of another two years (2+2). The position can be filled as from Nov 1st 2022 or as mutually agreed upon. A trial period of six (6) months applies to all our new employees.

The salary will be based on both the job requirements and the employee’s personal performance in accordance with the salary system of Finnish universities. According to the criteria applied to teaching and research staff, the position of a Doctoral Researcher is placed on level 2—4 of the job requirements scale. A typical starting salary for Doctoral Researchers is approximately 2500 EUR/month. Employment includes occupational health care and social security benefits.

How to apply 

Please submit your application through our electronic recruitment system. The closing date for applications is 15 October 2022 at 23:59 EEST (GMT+3).

Please attach only the following documents (as PDF-files) to your application:

 • Cover letter         
 • CV 
 • List of publications 

Tampere University as an employer

The higher education community of Tampere University and Tampere University of Applied Sciences, Finland’s second largest multidisciplinary higher education institution, places its faith in the human potential and in scientific knowledge. In this community of 35.000 people, leading specialists are addressing pressing global issues, inspired by the challenge of making changes in the world. The spearheads of our research and learning are technology, health and society. We offer you the opportunity to join our dynamic and innovative community. As a member of staff at Tampere University, you will enjoy a range of competitive benefits, such as a flexible work schedule, a variety of affordable food and drink outlets across our campuses and a personal fund to spend on sports and cultural activities in your free time. Read more about working at Tampere Universities:

https://www.tuni.fi/careers

https://www.tuni.fi/en/about-us/working-at-tampere-universities/tampere-university-as-an-employer

Find your path in a university community counted among the world’s best!

Join us to pursue a meaningful career and become part of our top team of 4,100 employees, who are driving change in research and education and reshaping the future of work. Our international community includes employees from more than 80 countries.  We work together to address the greatest challenges facing society and to create new opportunities.  Our guiding principles are to combine world-class research and innovation activities, promote multidisciplinary learning and lifelong partnerships, and generate unique expertise to develop applications that benefit industry, business and the public sector.

https://www.tuni.fi/en/about-us/working-at-tampere-universities

Need more information?

Please contactProf. Laeticia Petit at laeticia.petit@tuni.fi

Application period starts: 2022-08-31 15:00Application period ends: 2022-10-15 23:59

Read the job description at the university homepage

Submit an application

Post expires on Saturday October 15th, 2022

Postdoctoral Researcher (Early modern disability history) / Tutkijatohtori (Varhaismoderni vammaisuuden historia)

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. www.tuni.fi/en

The research project ‘Lived Religion and the Changing Meaning(s) of Disability from the Late Middle Ages to the Industrial Revolution’’, affiliated with the Academy of Finland Centre of Excellence in the History of Experiences (HEX), Faculty of Social Sciences, invites applications for the position of

Postdoctoral Researcher (History)

for a fixed term of two years.

The Academy of Finland funded research project ‘Lived Religion and the Changing Meaning(s) of Disability from the Late Middle Ages to the Industrial Revolution’ runs till August 2025. The project analyses the ways religious life and religious understanding influenced the lived experience and everyday life of people with physical and mental disabilities in Europe from the Late Middle Ages to the industrial revolution. It will reveal the continuities and changes in the ways bodies and minds that were deemed different were viewed, and the role faith played in this. 

HEX is an international research centre that focuses on the theoretical and empirical study of experiences in history with three overlapping research teams, which are Lived Religion, Lived Nation, and Lived Welfare State. HEX represents the history of experiences as a fruitful new way of doing social and cultural history. Researchers at HEX combine the history of experiences with a variety of different approaches: e.g. the history of emotions; welfare and nationalism studies; history of religious and social movements; study of hagiography; gender and oral history; digital humanities; and the history of childhood and youth.

The Faculty of Social Sciences / History also hosts Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies, which is a thriving network for scholars of pre-modern and early modern history.

Job Description

The postdoctoral researcher will focus on lived religion and disability in early modern (ca. 1500–1700) Central Europe (preferably German-speaking areas but other areas are considered as well). The research will examine the influence of the Protestant Reformation on perceptions and experiences of bodily and mental impairments to assess how the profound religious changes occurring during the period shaped emerging notions of ‘disability’. The research will analyze diverse sources from the Reformation to evaluate how far understandings and experiences of ‘disability’ differed from those found by scholars for the late medieval world. 

The postdoctoral researcher is expected to publish two peer-reviewed research articles, contribute to the joint project publications, and attend other activities of the research team. They are expected to present their research at seminars and academic conferences. HEX organizes regular seminars, where the postdoctoral researcher is also encouraged to present their work. A successful candidate is expected to show interest and enthusiasm towards working in a team.

The position will offer the successful applicant a chance to work in a thriving, international research environment and develop their professional skills. HEX and Tampere University offer possibilities to attend seminars and guest lectures, participate in international conferences, and network and form new contacts. 

Requirements

The selected candidate must hold a doctoral degree in a relevant field, such as history or church history. The degree must be completed before the end of the application period.  

The selected candidate must have the ability to conduct independent, high-quality scientific research. The candidate should have excellent analytical and methodological skills and be able to work both independently and collaboratively as part of a research team. A successful candidate is expected to have experience and training in Early Modern and/or Late Medieval Central European history and the history of disability. 

Sufficient language and paleography skills are necessary to successfully complete the research and work in an international research team. Excellent skills in written and oral English are required. 

Please be prepared to provide proof of your merits when requested.

We offer

The position will be filled for a fixed-term period of two years (24 months). The planned (earliest) starting date is January 1, 2023, or as mutually agreed. A trial period of six months applies to all our new employees.

The salary will be based on both the job requirements and the employee’s personal performance in accordance with the Finnish University Salary System. The position of a Postdoctoral Researcher is placed on the job demands levels 5-6 (teaching and research staff). A typical starting salary of Postdoctoral Researcher is around 3500 EUR/month.

We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working hours, excellent sports facilities on campus and several restaurants and cafés on campus with staff discounts. Please read more about working at Tampere University.

We value equality and diversity, and Tampere University is committed to taking accessibility into consideration in all our activities. We therefore encourage disabled people, as well as people of different genders and from different cultural backgrounds and minority groups to apply. 

How to apply

Applications should be written in English and submitted electronically via the Tampere University’s electronic recruitment system (link below). The closing date for applications is September 30, 2022 (at 23:59/UCT +3:00). The interviews of the top candidates will be held in October.

The following documents should accompany your application: 

(1)    Curriculum Vitae (max. 3 pages) according to TENK guidelines and a list of publications according to Academy of Finland guidelines 

(2)    Short letters of reference from two referees

(3)    Preliminary research proposal (max. 4 pages) consisting of 

    i.    a description of previous research experience (such as PhD thesis);

    ii.    a research idea/vision where you tell why the project’s themes or approach interest you and how you would like to focus your own research in this context; please also specify the type of sources you would like to base your research on;

    iii.    motivation for the task with a statement on working as part of a research team.

(4)    Copy of the doctorate certificate

For more information

For further information on the position please contact the PI of the project, senior research fellow Jenni Kuuliala (jenni.kuuliala@tuni.fi). 

*******************************************************

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä. www.tuni.fi

Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti ”Eletty usko ja vammaisuuden muuttuvat merkitykset myöhäiskeskiajalta teolliseen vallankumouksen” hakee tutkijatohtoria kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Hankkeessa tutkitaan uskon ja uskonnon vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään ja vammaisuuden määrittelyihin. Projekti toimii Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) alla. Työsuhde alkaa aikaisintaan 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävänkuvaus

Tehtävään valittu tutkijatohtori tekee tutkimusta eletystä uskosta ja vammaisuudesta varhaisella uudella ajalla (n. 1500–1700). Tutkimuskohteena on erityisesti protestanttisen reformaation aika Keski-Euroopassa, mieluiten saksankielisellä alueella mutta myös muut kielialueet tulevat kyseeseen valitun hakijan asiantuntemuksesta riippuen.

Tehtävässä saa kokemusta työskentelystä kansainvälisessä tutkimusryhmässä, mikä tarjoaa valitulle myös vahvan tuen oman tutkimusuran kehittämiseen tulevaisuudessa. Valitun tutkijatohtorin oletetaan julkaisevan aiheesta kaksi referoitua tieteellistä artikkelia, osallistuvan projektin yhteisjulkaisuihin sekä muihin aktiviteetteihin, sekä esittelevän omaa tutkimustaan tieteellisissä seminaareissa ja konferensseissa.

Edellytykset

Edellytämme hakijalta tohtorintutkintoa soveltuvalta alalta (esim. historia, kirkkohistoria), aiempaa kokemusta myöhäiskeskiajan ja/tai uuden ajan alun Keski-Euroopan historiasta sekä vammaisuuden historiasta, kykyä tehdä itsenäistä tutkimustyötä osana kansainvälistä tutkimusryhmää, sekä tehtävän kannalta tarpeellista kielitaitoa ja paleografian taitoja. Erinomainen suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito on vaatimus tehtävään valituksi tulemiselle.

Hakuohjeet

Katso yllä olevasta englanninkielisestä ilmoituksesta tarkemmat tiedot tehtävästä sekä hakuohjeet. Hakuaika päättyy 30.9.2022 klo 23:59; haastattelut suoritetaan lokakuussa.

Application period starts: 2022-05-24 09:10

Application period ends: 2022-09-30 23:59

Read the job description at the university homepage

Leave an application

Post expires on Friday September 30th, 2022