Tag-arkiv: Jönköping University

PhD Student in Computer Science

The School of Engineering, Computer Science and Informatics

The School of Engineering is one of four schools within Jönköping University. We offer attractive technical education at undergraduate and graduate levels and conduct advanced research in several technological areas. The School of Engineering is able to award doctorates in the area of industrial product realization. We collaborate with the surrounding society to develop new technology and spread knowledge to strengthen the competitiveness of companies. Working with us, you are close to colleagues in an international environment with great opportunities to influence and develop.

At the department of Computer Science and Informatics research is conducted in the field of computer science and informatics. The newly established Jönköping AI Lab (JAIL) consists of two full professors, three associate professors, assistant professors and affiliated PhD students and laboratory engineers. The main research area is applied artificial intelligence (AI) in collaboration with the surrounding society and industry. The focus is on theory and method from data mining, machine learning and semantic technologies. JAIL is currently the largest research group in the department and is developing and growing stronger.
The department offers education at undergraduate, graduate and research levels. The teaching is conducted through bachelor, master and engineering programmes that span from graphic design to software development and artificial intelligence. The research conducted in the department supports the educational programmes. There are approximately 30 staff at the department and about half of the staff have an earned Ph.D.

Position description

We announce a new PhD student position in computer science with focus on interactive and interpretable machine learning systems. Artificial intelligence (AI) and machine learning technologies are increasingly used by people, societal functions, and corporations. One weakness of many of today’s systems is that the models which are generated by the machine learning algorithms are opaque or too complex to understand for users. The purpose of guided and interactive machine learning is to make it possible for the user to take an active part in the machine learning process. Tools and techniques from visualization and human-computer interaction can be used to enhance user experience and to increase our understanding and trust of AI-based systems. As PhD student, you will take part in the research project Mining Actionable Patterns from complex Physical Environments using interpretable machine learning (MAPPE), jointly funded by the Knowledge Foundation, Jönköping University, and two industrial partners. The purpose of the project is to explore and develop methods for interpretable models and automatically generated explanations of predictions for two interesting use cases that concern sensor-based perception of human behavior and performance in complex, physical environments.

Within the scope of the project, the selected candidate will be able to frame the research topic and approach to suit the candidate’s background profile and personal interests.

Work description

As PhD student, you will focus primarily on completing your research education in computer science. Typical work assignments include participation in the MAPPE research project, basic teaching tasks in the form of lab work, exercises, and supervision of undergraduate theses. More generally, you will support the advancement of the research environment and the development of new programs and courses in AI and machine learning at the department.

Qualifications

Candidates must have completed a master’s degree in computer science or a related area. Strong command of English is a requirement. Basic proficiency in Swedish at the time of employment is desired.

Candidates need to demonstrate excellent skills in technical writing, programming, and problem solving as well as significant knowledge and skills within at least one of the following areas: machine learning, data mining, AI, and at least one of the following areas: visualization, VR, human-computer interaction.

Suitable personal qualities

We are looking for candidates who are independent, analytical, creative, and committed. Generally, excellent candidates should demonstrate strong organizational, literacy, and numeracy skills as well as passion and diligence for the work at hand.

Employment
The employment is limited to 4-5 years, 80-100 % in accordance with applicable collective agreement. Salary is also regulated in collective agreement.

Start date April 1, 2019 or as agreed upon.

For further information about the employment pleas contact head of department, Anders Arvidsson or Professor Niklas Lavesson. Both can be reached via switchboard + 46(0) 36 10 1000.

We kindly decline all sales and marketing contacts regarding this ad.

Application
You are welcome with your application no later than 28th of February. Your application should include:

 • personal letter
 • CV
 • certified copies of university education/degree
 • master’s thesis 
 • list of publication, if applicable
 • at least two references with contact information

Jönköping University is a modern institution, characterized by internationalization and an entrepreneurial spirit. We attract highly qualified, inventive and enterprising people from all around the world. We develop new knowledge and share our expertise through solid collaborations with industry and business, the public sector and other higher education institutions. We offer an equal and inclusive workplace and we welcome applicants with diverse backgrounds. For more information, visit www.ju.se


Read the job description at the university homepage


Login and apply

Post expires on Thursday February 28th, 2019

Post doc i Datateknik med inriktning maskininlärning

Tekniska Högskolan i Jönköping, Datateknik och informatik

Tekniska Högskolan är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi erbjuder attraktiva tekniska utbildningar på grund- och avancerad nivå och bedriver avancerad forskning inom en rad teknikområden. Tekniska högskolan har examensrättigheter för forskarutbildning inom den övergripande inriktningen industriell produktframtagning. Genom samverkan utvecklar vi ny teknik och sprider ny kunskap för att stärka företags konkurrenskraft. Hos oss arbetar du nära dina kollegor i en internationell miljö med stora möjligheter att påverka och utvecklas.

På avdelningen för Datateknik och Informatik bedrivs forskning inom såväl datateknik som informatik. Det nyligen etablerade Jönköping AI Lab (JAIL) består av två professorer, tre docenter och tre disputerade forskare samt därtill knutna doktorander och laboratorieingenjörer. Den huvudsakliga forskningsinriktningen är tillämpad artificiell intelligens i samverkan med omgivande samhälle och näringsliv. Vi fokuserar på teori och metod från informationsutvinning, maskininlärning och semantiska teknologier. JAIL är idag den största forskargruppen på avdelningen och utvecklingen går starkt framåt.
Avdelningen ger utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisning bedrivs genom kandidat- master- och ingenjörsutbildningar som spänner från grafisk design till mjukvaruutveckling och artificiell intelligens. Forskningen som bedrivs vid avdelningen stödjer utbildningsutbudet. Vi är trettiotalet medarbetare på avdelningen varav ca hälften är disputerade.

Vi söker nu en post doc i datateknik med inriktning maskininlärning. Du kommer som post doc att delta i projektet Data Analysis for Knowledge Intensive Product Development (DATAKIND), finansierat av KK-stiftelsen, Jönköping University samt två industripartners. I kunskapsintensiv produktframställning används maskininlärning både som ett verktyg i utvecklingsarbetet och som en integrerad del i de produkter och system som framställs. Algoritmer och metoder behöver anpassas för industrins behov, vilket bland annat kan handla om anpassningar för realtids- och distribuerad beräkning, tillförlitlighetsuppskattningar av prediktioner (eng. conformal prediction) eller att generera tolkningsbara modeller. Som post doc kommer du att arbeta med utveckling och anpassning av metoder och algoritmer baserade på maskininlärning i nära samarbete med projektets industripartners.

Arbetsuppgifter

Du kommer i huvudsak (ca 80%) att bedriva forskning och delta i forskningsprojekt inom datateknik. Du kommer att arbeta med utveckling och anpassning av metoder och algoritmer baserade på maskininlärning i nära samarbete med projektets industripartners. Du kommer också att delta aktivt i utvecklingen av forskningsmiljön samt avdelningens nya program och kurser inom artificiell intelligens och maskininlärning. 

I tjänsten igår även undervisning exempelvis i form av laborationer och övningar samt handledning av examensarbeten (ca 20%).

Kvalifikationer

Vi söker dig som har avlagt doktorsexamen inom datateknik eller relaterat område. 

Du har goda programmeringskunskaper och besitter gedigen kunskap och förmåga inom minst ett av följande områden: maskininlärning, informationsutvinning, artificiell intelligens samt minst ett av följande områden: distribuerad och realtidsberäkning, tillförlitlighetsuppskattning av prediktioner (eng. conformal prediction), generering av tolkningsbara modeller.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att delta i forskningsprojekt i samverkan med näringslivet. Kunskaper inom maskininlärningsalgoritmer för realtids- och distribuerad beräkning, tillförlitlighetsuppskattning av prediktioner (eng. conformal prediction) samt generering av tolkningsbara modeller är också meriterande.

Du behöver behärska engelska i tal och skrift. Kunskaper i svenska är meriterande. Du bör som person vara driven med en god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. 

Villkor

Det är en tillfällig anställning under två år, om 100%, med start i juli 2019, eller enligt överenskommelse. Kollektivavtal och individuell lönesättning tillämpas.

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta; Avdelningschef, Anders Arvidsson; Projektledare, Tuwe Löfström; Fackliga företrädare, Mikael Palmgren (Saco-S) eller Thomas Axelsson (ST). Samtliga nås via vxl: 036-101000

Ta gärna del av tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University.

Vi undanber oss säljsamtal för marknadsföring av denna annons. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 3 mars 2019. Din ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev
 • CV
 • ev. publikationslista
 • Vidimerad doktorsexamina/licentiatexamina
 • Namn och kontaktuppgifter till två referenter

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas för sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på www.ju.se

Read the job description at the university homepage

Login and apply

Post expires on Sunday March 3rd, 2019